Regulamin Rajdowy  

 

Rakusson
Member Admin
Dołączył: 1 rok temu
Posty: 9
05/02/2019 6:51 pm  

REGULAMIN RAJDOWY

1. Terminowo stawiać się na raid (Tak aby o umówionej godzinie zacząć czyszczenie wingów, a nie kupno fooda.)

2. Należy informować o nieobecności i ewentualnych spóźnieniach na uzgodniony termin rajdu. Aby reszta grupy, mogła rozpocząć raid w komfortowych godzinach.

3. W czasie trwania rajdu, nie powinno się zakłócać jego trwania częstym odchodzeniem od komputera lub wydłużaniem gotowości grupy.
-Dopuszczalne są przerwy, jeżeli większość osób wyrazi taką potrzebę.

4. Na rajdzie musi panować odpowiednia atmosfera. W żadnym wypadku nie powinno się wprowadzać nerwowej oraz zbyt luźnej atmosfery.

5. Priorytetem musi być dobro całej grupy, a nie poszczególnych jednostek. Jesteśmy zorganizowaną gildią, a nie losowymi osobami z lfg, dlatego starajmy się grać na takim poziomie, aby cała grupa czerpała z tego przyjemność.

6. Każda osoba biorąca udział w rajdzie ma obowiązek oddania minimum 1KP z� każdego bossa z najnowszego wingu.

7. Podczas rajdów z gildią wymagamy reprezentacji. Nalegamy również o kulturę dla osób z lfg, gdyż nie chcemy, aby nasza gildia była kojarzona z wyzwiskami czy obelgami.

8. Przestrzeganie systemu "Fail Pay", gdy commander zdecyduję się na jego wprowadzenie.

9. Commander składu musi posiadać rangę "Tubylec" lub wyżej.

 

Kary za nieprzestrzeganie regulaminu raidu:

  • Za kilkukrotne nieprzestrzeganie punktów 12356, 8 powyższego regulaminu możliwa kara zawieszenia uczestniczenia w rajdach gildyjnych od 1 do 2 tygodni.
  • Za kilkukrotne nieprzestrzeganie punktów 4powyższego regulaminu możliwa kara zawieszenia uczestniczenia w rajdach gildyjnych od 1 do 3 tygodni lub całkowita.

Cytat